KOMPLETNÍ REGIONÁLNÍ POKRYTÍ


Agentura XY je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb v Pardubickém kraji. Poskytuje komplexní komunikační servis a opírá se o 20ti leté zkušenosti. Mezi komplexními službami je možné zdůraznit eventy na klíč a hledání nových cest, jak mediálně oslovit zákazníky klientů. Konkrétním příkladem je novinka agentury SamplingPack.
Dark Side je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb v Praze. Je agenturou nového typu, poskytující konzultační servis a realizaci zejména v oblasti nových médií. Agentura však překračuje hranice digitálního světa a nabízí unikátní kompetenci v oblasti propojení standardních marketingových kanálů s online světem.
m-ARK je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb v Olomouckém a Zlínském kraji. Agentura se na trhu reklamy pohybuje od roku 1991 a dnes je největší fullservisovou agenturou Olomouckého kraje. Agentura disponuje vlastními studii, která umožňují realizaci celého tvůrčího procesu. V oblasti tvorby komunikačních strategií poskytuje mnoha klienty žádanou službu - content management.
Noesis je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb v Ústeckém kraji a kraji Praha. Komunikační agentura Noesis působí na českém trhu od roku 1996. V současné době má čtyři specializované divize, jejichž prostřednictvím dokáže poskytnout komplexní komunikační servis. Divize jsou: REKLAMNÍ AGENTURA, která se věnuje nadlinkové komunikaci, BTL AGENTURA zajišťující full servis v oblasti podlinkové komunikace, PRODUKČNĚ VÝROBNÍ AGENTURA se zázemím vlastní tiskárny a AGENTURA E-MARKETINGU.
Relative je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb v kraji Vysočina. Agentura působí na trhu od roku 1998. Poskytuje svým klientům kompletní reklamní služby zahrnující tvorbu komunikační strategie, servis a výrobu reklamy. V oblasti výroby agentura disponuje vlastním velkoplošným tiskem.
seventy7 je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb ve Středočeském kraji. Agentura působí na trhu od roku 2007. Ve své práci propojuje strategie, marketingovou komunikaci a nové trendy. Mimo jiné uvedla na český trh mezinárodní eventový projekt "Lodičkový sprint".
STUDIO GABRETA je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb v Jihočeském kraji. Agentura se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti reklamy a reklamní komunikace. Funguje také jako grafické studio a klientům nabízí odborné konzultace z oblasti reklamy.
WEST MEDIA je v rámci sítě garantem poskytovaných služeb v Plzeňském a Karlovarském kraji. Agentura připravuje pro své klienty komplexní služby zahrnující celkovou strategii komunikačních aktivit, komplexní zpracování kampaně až po závěrečné vyhodnocení realizovaných aktivit. Jako referenci svojí dlouhodobé a efektivní práce může uvést například kompletní marketinogvý servis pro unikátní zábavní park-DinoPark.Copyright © win-win institute s.r.o.