KDY VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB

Vodítkem, zda jsme pro vás jako klienta vhodný partner, mohou být především vaše potřeby a váš styl práce.

JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ, CO POTŘEBUJE KLIENT

 • potřebujete získávat více nových zákazníků, a to především těch hodnotných
 • potřebujete zvýšit prodej stávajícím zákazníkům, ať již zvýšením frekvence nákupů či rozšířením produktů, které od vás kupují
 • potřebujete snížit odliv zákazníků, ať již způsobený aktivitami konkurence nebo snížením používání vašich produktů
 • potřebujete uvést na trh nový produkt
 • potřebujete změnit názor zákazníků na váš daný produkt
 • potřebujete zvýšit spokojenost vašich zákazníků
 • potřebujete lépe motivovat zaměstnance či obchodní síť tak, aby byly více podpořeny prodeje
 • chcete testováním zefektivnit vaši marketingovou komunikaci a zlepšit tak ROI - návratnost investice

VĚŘÍME VE VÝSLEDKY TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

 • nabízíme precizní koordinaci a vedení projektů
 • vážíme si osobností se zajímavými nápady, které nad nimi připouští diskusi
 • máme rádi společnou oslavu dobrých výsledků :)

PRO JAKÉ TYPY KLIENTŮ JSOU NAŠE SLUŽBY PŘEDEVŠÍM

Naši schopnost výborné koordinace a znalosti jednotlivých regionů ocení především klienti, kteří chtějí být svým zákazníkům blíže a respektovat jejich specifika a jedinečnost.

PROPOJUJEME CETRÁLU S REGIONY

 • u klienta frančízového typu
 • u klienta se sítí poboček či obchodními zástupci/poradci
 • u klienta s působností v regionu a zájmem rozšířit své působení do dalších krajů

ZÁKLADNÍ PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

Níže uvedené služby poskytujeme klientům působícím jak v kategorii B2C tak B2B. Na realizaci služeb se podílí relevantně sestavený tým pro daný projekt a klienta. K dispozici a výběru má klient rozvojový tým, 13 agentur a 200 profesionálů marketingové komunikace.

BUSINESS CONSULTING

 • identifikace mezer a příležitostí pro generování zisku klienta - GAP analýza
 • identifikace potenciálu na trhu
 • identifikace potenciálu prodejních kanálů
 • identifikace hlavních motivátorů a bariér v nákupu zákazníka

TVORBA MARCOM STRATEGIE

 • definice cílové skupiny a její rozdělení na významné segmenty
 • zjištění potřeb zákazníka a definování "customer insights"
 • určení momentů pravdy (MOT's), které ovlivňují vztah zákazníka ke značce/produktu
 • určení funkčních benefitů, tedy těch, které opravdu podporují prodej
 • návrhy hlavních sdělení a podpůrných argumentů vedoucí k prodeji
 • návrhy komunikačních konceptů a výběr efektivní varianty
 • návrhy možného testování a měření
 • návrh vhodného komunikačního mixu s ohledem na jeho efektivitu
 • identifikace potenciálu prodejních kanálů

REALIZACE MARCOM STRATEGIE VČETNĚ VYHODNOCENÍ

 • tvorba kreativního řešení do všech komunikačních kanálů
 • práce s databázemi (nákup, merge, segmentace, predikční modely...)
 • realizace ve všech relevantních komunikačních kanálech (klasická média,on-line prostředí a direct oslovení)
 • zajištění potřebné produkce

Copyright © win-win institute s.r.o.