Ivo Novotný, majitel a ředitel Agentury XY

Rozhovor s majitelem a ředitelem agentury, Ivem NovotnýmIvo, Jak dlouho působíte v oboru?
Od roku 1992, když jsem začal prodávat reklamní čas v rádiu Profil, neuvěřitelná škola života. Prodávat něco, co není vidět a navíc v regionu, kde v tu chvíli nebylo 100% pokrytí signálem rádia.

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Kontakt se širokým spektrem osob/osobností a plánování. A realizování jednotlivých projektů.

Co Vás v práci inspiruje?
To, že neznám všechno. Stále je dost věcí, které je potřeba se učit.

Na co ze svého profesního života jste pyšný?
Těch projektů je mnoho, ale asi nejvíce na to, že jsem hodně klientům pomohl získat informace nebo know-how, které je posunulo dále a mohli rozvíjet své podnikatelské aktivity.

Proč by měl klient chtít pracovat s Vaším týmem Agentury XY?
Nabízíme jednoduché a srozumitelné myšlenky, řídíme se vyzkoušenými pravidly, přidáváme do nich současný pohled a přidanou hodnotu, tak aby byl spokojený klient, zákazník i agentura.

Co se Vám líbí na win-win networku?
Propojení know-how lidí z nadnárodních agentur a firem s odborníky z regionálních trhů. Excelentní název win-win. Ale hlavně, aspoň dle prvních poznatků, chuť a nadšení poskytovat toto know-how klientům celé sítě.

Co je pro váš kraj charakteristické a odlišuje ho od ostatnich krajů v ČR?
Snad jen, že z Pardubic a okolí je hodně moderátorů v celostátních médiích – V. Moravec, Š. Kubelková, P. Cejnar, J. Voldánová…..

Copyright © win-win institute s.r.o.