Radovan Dostálek, majitel a ředitel agentury Noesis

Rozhovor s majitelem a ředitelem agentury, Radovanem DostálkemRadku, jak dlouho působíte v oboru?
V oboru působím od roku 1996, tj. bezmála 18 let.

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Nejvíce mě baví vytvářet vize a projekty vedoucí k úspěšné komunikaci produktů a značek a řízení týmu, který se následně podílí na strategii, kreativitě a realizaci jednotlivých projektů.

Co Vás v práci inspiruje?
Nejvíce mě inspirují úspěšní lidé kolem mě, jak ze strany našich klientů, partnerů, ale i agentur. Přijde mi velmi inspirující dozvídat se od jiných kolegů z branže, jak dospěli k vytyčeným cílům, co se jim povedlo, co nikoliv a co by příště třeba udělali jinak.

Na co ze svého profesního života jste pyšný?
Nejvíce jsem pyšný na zavedení a launch některých známých značek na český trh, případně spolupráce na jejich redesignu a relaunchu, jako jsou např. Klasa, Víno Mikulov, Citibank, Amcico, Zlatopramen nebo Březňák, ale také na projekty v cestovním ruchu, jako je např. Brána do Čech, který sbírá jednu významnou cenu za druhou.

Proč by měl klient chtít pracovat s Vaším týmem Noesis?
Myslím si, že naše agentura disponuje přinejmenším srovnatelným, ale v mnoha parametrech i lepším týmem lidí, než je ve velkých síťových nadnárodních agenturách, ale za výrazně přijatelnějších cenových podmínek. Jak v oblasti strategického plánování, kreativy, tak i časové flexibility a produkce zakázek. Shodou okolností k nám většina mých kolegů přišla právě z těchto agentur.

Co se Vám líbí na win-win networku?
Na win-win networku se mi líbí především ten fakt, že jsme podle mě společně schopni v rámci celé sítě nabídnout klientům působících po celé ČR výraznou znalost regionálních problémů a tím zvýšení efektivity jím vynaložených prostředků do marketingu a komunikace. Zároveň s tím jsme schopni podle mého názoru výrazně lépe oslovit klienty, kteří sídlí nebo působí pouze regionálně, případně se zaměřují na přeshraniční business s přilehlými státy (Německo, Polsko, Rakousko atd.).

Co je pro váš kraj charakteristické a odlišuje ho od ostatních krajů v ČR?
Pro Ústecký kraj je charakteristických několik věcí. Je to především rozvinutý průmysl a výroba a s tím související mnoho podnikatelských příležitostí, pak také bohužel nízká nezaměstnanost a s tím související velké množství projektů na podporu této oblasti. Další charakteristickou oblastí jsou poměrně rozvinuté destinační managementy v oblasti cestovního ruchu, jako je např. České Švýcarsko, Krušné hory nebo České středohoří. No a v neposlední řadě je to blízký kontakt se sousedním Německem, kde probíhá nebo se plánuje mnoho přeshraničních projektů a vzájemné spolupráce. Všechny tyto oblasti vyžadují značnou marketingovou podporu a v tom vidím velkou příležitost nejen pro naši agenturu, ale pro celou síť.

Copyright © win-win institute s.r.o.